Enter your keyword

Kasacja Pojazdów

ZAPEWNIAMY

  • profesjonaln?, mi??, sprawn? i kompleksow? obs?ug?,
  • zadowolenie i satysfakcj? ze wspó?pracy
  • Je?li posiadacie Pa?stwo auta powypadkowe, uszkodzone, stare nie nadaj?ce si? do u?ytku w ruchu drogowym, niepotrzebny zu?yty sprz?t elektroniczny lub elektryczny, z?om który niepotrzebnie zalega na terenie Waszych zak?adów czy te? prywatnym zach?camy do skorzystania z naszych us?ug !!!!!!
Kontakt:
Tel: 48 321-50-27
Tel: 515-901-902

Zobacz nasze aukcje na allegro !

Zobacz